دوره آموزش تخصصی پایه جستجو و نجات در کوهستان در جمعیت هلال احمر شهرستان اردل در حال برگزاری است.

در این دوره  که از تاریخ ;که به مدت یک هفته در محل جمعیت هلال احمر شهرستان اردل با حضور نجاتگران این شهرستان و سایر شهرستان ها برگزار میشود مباحثی همچون پیمایش در کوهستان -هواشناسی کوهستان -آشنایی با تهجیزات کوهستان و… توسط مربیان این شهرستان و همچنین مربیان استانی اموزش داده میشود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :