آگهی بکارگیری نیرو در داروخانه جمعیت هلال احمر استان چهارمحال وبختیاری

بدینوسیله به اطلاع می رساند  جمعیت هلال احمر استان چهارمحال وبختیاری به منظور تامین نیروی انسانی
مورد نیاز داروخانه جمعیت هلال احمر استان از بین اعضاء فعال ( جوانان ، امدادگران وداوطلبان ) وفرزندان بازنشسته جمعیت واجد شرایط بومی در حوزه جغرافیایی شهرستان شهرکرد را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی ،تخصصی  ومصاحبه حضوری وسنجش توانایی تخصصی، مهارتی ، معاینات پزشکی  وگزینش
به صورت قرارداد موقت قانون کار در داروخانه به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید .

لذا ضرورت دارد کلیه متقاضیان در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و مستندات مورد نیاز نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

لیست مشاغل مورد نیاز  داروخانه جمعیت هلال احمر استان

ردیف عنوان شغل تعداد مورد نیاز جنسیت نام داروخانه حوزه جغرافیایی /شهرستان
مرد زن
۱ نسخه پیچ ۲ * * شهرکرد شهرکرد

 شرایط عمومی

۱-تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲- تابعیت  ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (آقایان)

۵-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۶-عدم سابقه محکومیت جزایی

۷-داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی وتوانایی تصدی شغل مورد درخواست

۸-نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضایی

۹-متقاضیان نباید مستخدم رسمی، ، پیمانی و قراردادی سایر دستگاههای دولتی ، نهادهای عمومی
غیر دولتی  ویا بازخرید خدمت باشند.

شرایط اختصاصی

 

 

۱-حداکثر سن متقاضیان شرکت کننده در این فراخوان تا تاریخ پایان ثبت نام ( ۱۵/۰۷/۱۳۹۸ ) جهت دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ سال ، کارشناسی ۳۰ سال و کارشناسی ارشد ۳۲ سال تمام تعیین می گردد .

تبصره : مدت قانونی انجام شده خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در بند فوق اضافه خواهد شد.

۲-کلیه متقاضیان می بایست ازجمله افرادی باشند که اسامی آنها در بانک اطلاعات جمعیت هلال احمر استان
ثبت شده باشد .

۳-دارا بودن حداقل مدرک تکنسین دارویی و مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر

۴-دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه داوطلبی در جمعیت هلال احمر

۵-داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار درداروخانه با ارائه رزومه 

۶- آشنایی کامل با  نسخه خوانی  ، نرم افزار داروخانه

الف) مدارک مورد نیاز

*تکمیل برگ درخواست شغل به صورت خوانا وبا دقت (مدارک زیر پیوست گردد)

*تصویر کلیه صفحات شناسنامه ( برگ حاوی توضیحات در صورت وجود)

*تصویر پشت وروی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

*تصویر پشت وروی کار ت ملی

*تصویر آخرین مدرک تحصیلی

*۲قطعه عکس۴*۳ تمام رخ وپشت نویسی شده (یک قطعه عکس بر روی برگ درخواست شغل الصاق شود)

*اصل مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیصلاح

*ارسال تصویر گواهی سوابق تجربی مبنی بر انجام فعالیت های امدادی ، گواهی داوطلبی وامدادگری ومربیگری
در جمعیت هلال احمر

ب) نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام

متقاضیان واجد شرایط مدارک مندرج در بند (الف) را  در پاکتA4 قرار داده وحداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۸
از طریق پست سفارشی به نشانی  شهرکرد – میرآباد شرقی –
روبروی گلزار شهداء –کد پستی ۸۸۱۳۷۱۳۴۹۳ صندوق پستی شماره ۱۶۸ به  نام جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ارسال نمایند .

تبصره: به مدارک ناقص ویا مدارکی که پس از مهلت مقرر تحویل شده ویا از طریقی غیر از پست سفارشی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج )نحوه برگزاری آزمون ومحل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

 

 

۱- کارت ورود به جلسه آزمون کتبی با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی از طریق معاونت منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت استان وبا اطلاع قبلی توزیع خواهد شد .

۲-محل وزمان برگزاری آزمون عمومی کتبی در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه آزمون اعلام خواهد شد .

۳-آزمون کتبی شامل :

*سوالات عمومی: کمک های اولیه ، اساسنامه جمعیت ، تاریخچه صلیب سرخ وهلال احمر

*سوالات تخصصی (داروشناسی ، قوانین داروخانه ، نسخه خوانی و قوانین تعهد بیمه های پایه ) می باشد.

توضیحات:

جدول بارم بندی امتیاز
حداکثر امتیاز  آزمون عمومی ۳۰
حداکثر امتیاز آزمون تخصصی ۷۰
جمع امتیاز ات ۱۰۰

 

تبصره ۱: حد نصاب این مرحله از آزمون حداقل کسب (۶۰%) از امتیازات جدول فوق الذکر بوده وداوطلبینی که موفق به کسب حد نصاب مذکور گردند جهت انجام مصاحبه عملی وسنجش توانایی تخصصی معرفی می گردند.

تبصره ۲: کسب حد نصاب مذکور صرفا به منزله تائید صلاحیت عمومی ومجوز تصحیح اوراق امتحانی بوده وهیچگونه تعهد استخدامی جهت فرد متقاضی  ایجاد نمی نماید وانتخاب نهایی پس از طی جمیع مراحل آزمون ، احتساب اولویت های قانونی وتائید هسته مرکزی گزینش صورت خواهد گرفت .

تبصره ۳: پس از اتمام مراحل فوق واحتساب اولویت های قانونی ایثارگران با لحاظ امتیازات مکتسبه در تمامی مراحل آزمون در هر شغل بالاترین امتیاز کسب شده وبه عنوان اولویت اصلی وامتیاز بعدی به عنوان فرد ذخیره به هسته مرکزی گزینش معرفی خواهند شد .

د) تذکرات

۱- فرزندان شهداء ، جانبازان و ایثارگران واجد شرایط برابر مقررات مربوطه از اولویت برخوردار خواهند بود.

۲- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی ویا ارسال مدارک به صورت ناقص برعهده متقاضی بوده وچنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود که متقاضی به اشتباه یا عمدا اطلاعاتی خلاف واقع داده ویا فاقد شرایط مندرج در این آگهی است از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور قرارداد موقت قانون کار، قرارداد مذکور لغو وبلااثرخواهد شد .

ایرج کیانی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :